เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
 
 
 

หลักสูตรนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับแหล่งที่จะสามารถทำ Cost savings และนำเสนอวิธีการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ


วันอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน (Cost Savings) เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของฝ่ายจัดซื้อของธุรกิจทุกประเภท แต่นักจัดซื้อก็ปวดหัวกับการหาวิธีการที่จะมาช่วยลดต้นทุน เพราะลำพังเพียงการต่อรองราคาหรือบีบราคาซัพพลายเออร์นั้นคงทำต่อไปได้อีกไม่กี่น้ำก็คงถึงทางตัน หลักสูตรนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับแหล่งที่จะสามารถทำ Cost savings และนำเสนอวิธีการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหารวิทยากร
คุณธีรกูล แก้วเครือคำ
อดีตผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง
เบทาโกร SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิธีการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่
การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %