วิเคราะห์ความสำเร็จของเว็บไซต์ และ Social Media
 
 
 

Web Analytics เครื่องมือที่ช่วยให้คุณประเมินผลการทำกิจกรรมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ


วันอบรม

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

การตลาดออนไลน์และการตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในวันนี้ แต่มันจะไร้ประโยชน์ หากขาดการประเมินผลลัพธ์ที่ดี หรือ การประเมินผลตอบแทนการลงทุนที่ดี (Good ROI Measurement) ยังมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ความสำเร็จของกิจกรรมออนไลน์ของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือเหล่านั้น และเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง Google Analytics, Social Mention เป็นต้น หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ การประเมินผลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งภาคปฏิบัติจริง เพื่อให้กิจกรรมการตลาดออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดหลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
นักการตลาด, เว็บมาสเตอร์, ผู้พัฒนาเว็บไซต์, เจ้าของกิจการ หรือ บุคคลทั่วไปที่มีเว็บไซต์หรือสนใจในการตลาดอินเตอร์เน็ตวิทยากร
อาจารย์นาวิก นำเสียง
รองประธานสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทซันเด โซลูชันส์ จำกัด
ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า 15 ปี และคร่ำหวอดในการตลาดออนไลน์ประโยชน์ที่จะได้รับ
เข้าใจที่มาที่ไปและเบื้องหลังในการวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดออนไลน์
เข้าใจและสามารถใช้งาน Google Analytics, Social Mention, Twitter Counter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถที่จะแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้รับ เพื่อพัฒนากิจกรรมการตลาดออนไลน์
สามารถตัดสินใจกิจกรรมการตลาดออนไลน์ได้ดีมากขึ้น เกิดสินค้าและบริการใหม่
ทราบถึงประสบการณ์ในการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %