Email Marketing ส่งอีเมล์ถึงผู้รับให้ได้มากที่สุดด้วย ROI สูงสุด
 
 
 

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอีเมลย้อนกลับจะมาจากรายชื่อที่อยู่อีเมลของผู้รับไม่ ... คุณควรจะให้ความสำคัญอย่างมากกับเครื่องมือในการส่งอีเมล ...


วันอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ปัจจุบัน ประชากรอินเตอร์เน็ตมีมากกว่า 1,600 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้นและเร็วขึ้น ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์พกพา จดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ยังคงเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้ความนิยม และยังใช้ได้ผลดีกับการตลาดออนไลน์ ทั้งการหาลูกค้าใหม่ และ การรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน แต่นักการตลาดเองมักจะประสบปัญหาในการส่งอีเมล์จำนวนมากๆ อีเมล์ลงใน Junk Mail บ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดอีเมล์มากขึ้น เรียนรู้วิธีการส่งอีเมล์จำนวนมากอย่างถูกต้องและทำอย่างไรถึงจะส่งอีเมล์ให้ถึงผู้รับมากที่สุด ที่สำคัญ คุณสามารถนำทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริงอีกด้วยหลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
นักการตลาด, เว็บมาสเตอร์, ผู้พัฒนาเว็บไซต์, เจ้าของกิจการ, บริษัทโฆษณา หรือ บุคคลทั่วไปที่มีเว็บไซต์หรือสนใจในการตลาดอีเมล์วิทยากร
อาจารย์นาวิก นำเสียง
รองประธานสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทซันเด โซลูชันส์ จำกัด
ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า 15 ปี และคร่ำหวอดในการตลาดออนไลน์ประโยชน์ที่จะได้รับ
เข้าใจหลักการและการทำงานของ Email Marketing
เทคนิคในการออกแบบอีเมล์ให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเป็น Spam
เทคนิคในการส่งอีเมล์ให้ถึงผู้รับมากที่สุด
สามารถลงปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถนำไปเจรจารต่อรองกับผู้ให้บริการอีเมล์ต่างๆ
ทราบถึงประสบการณ์ในการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อม work shop โดย notebook ส่วนตัวของผู้เข้าสัมมนาเอง

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %